Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng

     

Programm Nr 3/ 2019

      tous les Jeudi: Répétition à 19h30
   
 
Abrëll
Samedi 6.4. 18h30 Owesmass
Vendredi 19.4. 19h Karfreideg zu Schëffleng
Dimanche 21.4. 10h30 Ouschtermass Steebrecken
Lundi 22.4. 10h30 Ouschterméindeg zu Biergem
Samedi 27.4. 18h30 Owesmass
       
      Mee
Mardi 2.5. 19h30 Octave-Prouf zu Scheffleng
Samedi 11.5. 18h30 Familjemass
Mardi 14.5. 19h30 Octave-Prouf zu Scheffleng
Jeudi 16.5. 19h30 Octave-Prouf zu Scheffleng
Vendredi 17.5. 10h Octavemass Kathedral
Samedi 18.5. 18h30 Owesmass
Samedi 25.5. 18h30 Owesmass Schëffleng: Octaveprogramm an Concert VIVAT
Dimanche 26.5. 10h30 Houmass
Jeudi 30.5. 19h Christi Himmelfahrt Biergem
       
      Juni
Samedi 8.6. 18h30 Virowend vu Päischten
Dimanche 23.6. 10h15 Te Deum zu Monnerech
       
6.a7.7.     Parfest 
Dimanche 7.7. 10h30 Mass Steebrecken
Jeudi 15.8. 10h Mariä Himmelfahrt Biergem mat Prozessioun
       
      September
Samedi 21.9. 18h30 Owesmass
Dimanche 29.9. 10h30 Mass
       
      Oktober
Samedi 12.10. 18h30 Owesmass
Dimanche 20.10. 10h30 Mass
       
      November
Vendredi 1.11. 10h30 Allerhellgen Steebrecken
Samedi 2.11. 10h30 Allerséilen Biergem
Samedi 2.11. 18h30 Kirmesmass Steebrecken
Dimanche 10.11. 10h30 Cäciliemass Steebrecken
Samedi 23.11. 18h30 Owesmass (Christkönig)
       
      Dezember
Dimanche 1.12. 10h30 Kirmesmass Biergem
       
  24.12.   dest Joer: Metten um 22h zu Steebrecken
      HOMEPAGE: www.chorale-steebrecken.lu