Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng

 Concert um Cents mat Wierker vu Letzebuerger Komponisten

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Lobe den Herrn                              Rodenbourg
02 Vater unser                                    Jean-Paul Frisch
03 Ech gréissen dech                         Th.Decker / W.Goergen
04 Onser gudder Mamm                     P.Beicht / J.Schaus
05 Mamm am Himmel                         R.Poncele t/ L.Goebel
06 Helleg Maria                                   L.drees / M.Feider

07 Du die gesegnet                              P.Nimax / N.Heinen

(messe en DO majeur)                         Noémie Desquiotz-Sunnen

08 Kyrie
09 Gloria
10 Sanctus
11 Agnus Dei
12 Lëtzeburger Passioun                     N.Hoffmann / C.Minette
13 Tantum Ergo                                   Menager
14 Nu looss et an dir stëll gin               Kinzé
15 O hellge Kapp voll Wonnen            Nicolas Schuh
16 Vexilla regis                                    Albert Leblanc
17 Terra tremuit                                   P.Draudt
18 Le Christ est vivant                         M.Quaring / P.Colombo
19 Haec Dies                                       J.P.Schmit
20 Schlusskouer Johannespassioun   J-P.Kemmer

 

Created 3/15/2013