Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng

Ons Chorale get dirigéiert vum Claudette Zeimes

Ons Prouwen sinn Donneschdes vun 19h30 bis 21h30 zu Steebrécken an der Kirch.

 
Created 11/25/2018 by Paul Corti