Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng

 

 

 

      Programm Nr 4/ 2018
       
 
    tous les Jeudi: Répétition à 19h30
       
SAMEDI 27.10. 13h Flug op Lissabon. E Bus gett organiséiert fir den Transfer op Findel
Mardi 30.10.   Retour vun Lissabon. E Bus brengt eis vum Findel zréck
       
      November: 
Jeudi 01.11. 10h30 Mass Steebrecken (keng Prouf deen Owend!)
Vendredi 02.11. 10h30 Mass Biergem
Samedi 03.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Samedi 10.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Jeudi 15.11. 19h Beaujolaisowend! Denkt un äert Geschir an de Kéis!
Samedi 17.11. 18h30 Familjemass
Samedi 24.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Dimanche 25.11. 12h Cäcilieniessen aan der Brasserie du Musée des Mines Rumelange
       
      Dezember: Massen um 9h. Mir sangen net
Samedi 08.12. 9h RDV beim Nessert fir Adventssangen zu Biergem
Dimanche 09.12. 9h Kiermesmass Biergem?
Samedi 15.12.   ?? Concert fir de "Wäisse Rank" ???
Lundi 24.12. 17h Mass am CIPA Remeleng      Gala-Uniform
Mardi 25.12. 10h30 Chreschtmass Stéebrecken
Mercredi 26.12. 10h Stiefesdag Biergem
Mercredi 26.12.   Concert mat de Singing Ladies
Jeudi 27.12.   Keng Prouf
      All Guddes fir 2019!!!
       
      Januar 2019: Massen um 10h30
Jeudi 03.01. 19h30 éischt Prouf am Neie Joer!!
Dimanche 13.01. 10h30 éischt Mass bei eis
       
      HOMEPAGE: www.chorale-steebrecken.lu
       
      Programm Nr 4/ 2018
       
 
    tous les Jeudi: Répétition à 19h30
       
SAMEDI 27.10. 13h Flug op Lissabon. E Bus gett organiséiert fir den Transfer op Findel
Mardi 30.10.   Retour vun Lissabon. E Bus brengt eis vum Findel zréck
       
      November: 
Jeudi 01.11. 10h30 Mass Steebrecken (keng Prouf deen Owend!)
Vendredi 02.11. 10h30 Mass Biergem
Samedi 03.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Samedi 10.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Jeudi 15.11. 19h Beaujolaisowend! Denkt un äert Geschir an de Kéis!
Samedi 17.11. 18h30 Familjemass
Samedi 24.11. 18h30 Virowendmass Steebrecken
Dimanche 25.11. 12h Cäcilieniessen aan der Brasserie du Musée des Mines Rumelange
       
      Dezember: Massen um 9h. Mir sangen net
Samedi 08.12. 9h RDV beim Nessert fir Adventssangen zu Biergem
Dimanche 09.12. 9h Kiermesmass Biergem?
Samedi 15.12.   ?? Concert fir de "Wäisse Rank" ???
Lundi 24.12. 17h Mass am CIPA Remeleng      Gala-Uniform
Mardi 25.12. 10h30 Chreschtmass Stéebrecken
Mercredi 26.12. 10h Stiefesdag Biergem
Mercredi 26.12.   Concert mat de Singing Ladies
Jeudi 27.12.   Keng Prouf
      All Guddes fir 2019!!!
       
      Januar 2019: Massen um 10h30
Jeudi 03.01. 19h30 éischt Prouf am Neie Joer!!
Dimanche 13.01. 10h30 éischt Mass bei eis
       
      HOMEPAGE: www.chorale-steebrecken.lu